"Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μια δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οίς επίστασαι κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου˙ ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν" .....!!!!! Ευχή του Αγίου Μαρδαρίου,

Δημοφιλείς αναρτήσεις