Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΤΟΥ 2009 ΕΤΙΜΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ

Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ [«Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΝ (1920 -1924) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» (1926)… Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΥΤΗ ΕΞΕΔΟΘΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», ΚΑΙ «ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», ΕΣΧΑΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ»…. ΝΥΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 1) ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», 2) ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ & ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΚΑΙ 3) ΤΗΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» (ΜΗΤΡΟΠ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 11 ΑΧΑΡΝΑΙ) ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 55-59, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 217 7045 045.] ΤΕΥΧΟΣ 919 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (Ε.Η.) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΘΕΣ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2009 ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ ΕΤΙΜΗΘΗ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Χθές (27.4.2009 ἐ.ἡ.) Δ΄ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα (Παραλύτου) εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρέα ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κατ’ αὐτήν ἐτιμήθη ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας, ἡ ἐπωνομαζομένη τοῦ Καζάν. Ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος εἰς τήν ὁμιλίαν του, ἀναφερθείς εἰς τό «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω» τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Κολυμβήθρας τοῦ Βηθεσδά καί εἰς τό παρόμοιο παράπονο τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων, εἶπεν: «Δέν ἔχομεν ἀνθρώπους νά μᾶς βοηθήσουν, ἔχομεν ὅμως τόν Θεάνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἐθεράπεσυε τόν παράλυτον, ἔχομεν τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν «ταχεινήν βοήθειαν» καί «ἑτοίμην ἀντίληψιν» ... Ἀνεφέρθη καί εἰς τό ἱστορικόν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Καζάν, ἡ ὁποία ἐτιμᾶτο, εἰπών μεταξύ ἄλλων: «Ἡ Ἱερά αὕτη Εἰκών, τήν ὁποίαν βλέπετε εἰς τό προσκυνητάρι, κτυπημένην καί «μωλωπισμένην» εἰς πολλά σημεῖα, εἶναι ἡ ἐπωνομαζομένη «Παναγία τοῦ Καζάν», λαϊκῆς ρωσικῆς τέχνης τοῦ 19ου αἰῶνος, Ὡς γνωστόν οἱ Ρῶσοι τιμοῦν τήν Παναγία τοῦ Καζάν, ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν Ὁδηγήτριάν των. Αύτήν εὗρεν εἰς τήν Μόσχαν ὁ Καθηγητής Σέργιος Νεῖλος (ὁ ἐκδότης τοῦ βιβλίου «Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών») εἰς τά ἐρείπια μιᾶς κατεστραμμένης ἐκκλησίας. Τήν πῆρε καί καί τήν εἶχεν ὡς προστάτιδά του εἰς τούς διωγμούς, τούς ὁποίους ὑφίστατο διά τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεώς του. Ἡ Εἰκών αὕτη εἶχε δοθῆ ἀπό τόν Σέργιο Νεῖλον ὡς δῶρον εἰς τήν οἰκογένειαν τοῦ μετέπειτα νεομάρτυρος Ἱερέως Βασιλείου ἀπό τήν Μόσχα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ὁποίου ἐφιλοξενήθη τά δύο τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, ἀπό τήν ὁποίαν ἀφυλάσσετο, ὡς τό πολυτιμώτερον κειμήλιον. Ἦτο ἡ Καταφυγἠ καί ἡ Παραμυθία τῶν Κατακομβιτῶν τῆς Ρωσίας. Αὕτη ἡ Ἱερά Εἰκών ἐθύμιζεν, ὅπως ἔλεγαν οἱ πιστοί τῶν Κατακομβῶν, τούς διωγμούς τῶν ἀθεϊστῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας. Τό 1997 ἐδόθη ὡς δῶρον εἰς τόν Μητροπολίτην Κήρυκον, «διά νά τήν ἔχουν», ὡς χαρακτηριστικά εἶπον οἱ πιστοί τῶν Κατακομβῶν, «οἱ Ἕλληνες καί οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι Ὁδηγήτριά των». Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ. Κατωτέρω παρατίθεται ἕν φωτογραφικόν στιμιότυπον, ὅπου διακρίνονται ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμᾶς κρατῶν τήν Ἱεράν Εἰκόνα, ὁ π. Πέτρος ἀπό τήν Βραζιλία καί ἕνα μέρος τῶν πιστῶν. Εἰς τήν ὁμιλίαν ἐγένετο ἀναφορά καί εἰς τούς νέους ἁγίους Ἰωάννην Χοζεβίτην τόν Ρουμάνον, τόν ὁμολογητήν κατά τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ, τόν Θεοδόσιον τοῦ Καυκάσου τόν ὁμολογητήν κατά τοῦ Σεργιανισμοῦ καί τόν Ἱεράρχην Ματθαῖον, τόν ὁμολογητήν κατά τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῶν ὀποίων ἡ μνήμη, ὡς εἶπεν, θά τιμηθῆ δι’ ἰδιαιτέρας κοινῆς ἑορτῆς εἰς μίαν ἄλλην ἡμερομηνίαν, τήν ὁποίαν θά ὁρίση ὁ ἴδιος. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διά τον «Αντιαιρετικόν Αγωνα Γνησιων Ορθοδόξων» και την Διαδικτυακήν Εφημερίδα «Ο Κηρυξ των Ορθοδόξων» της Ιεράς Μητροπόλεως ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης. + Ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος και Τοποτηρητης Αθηνων και Αττικοβοιωτιας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις