28/2/18

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1922)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ρωμαϊκή Εποχή (έως το 395) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ Πάυλος απόστολος εκ Ταρσού 1. Ιερόθεος................πρό του 52 μ.Χ. 2. Διονύσιος Α'........................ 52-96 3. Νάρκισσος........................117-138 4. Πούπλιος...........................161-180 5. Κοδράτος......................περί το 200 6. Λεωνίδας................................-250 7. Ολύμπιος...................................... 8. Πιστός..........................περί το 325 9. Κλημάτιος....................4ος αιώνας Β. Βυζαντινή Εποχή (395-1204) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 10. Μόδεστος...................περί το 431 11. Αθανάσιος Α'...................451-458 12. Ανατόλιος...................περί το 459 13. Ιωάννης Α΄..................5ος αιώνας 14. Ιωάννης Β΄..................περί το 680 15. Ανδρέας......................περί το 694 16. Θεοχάριστος...............περί το 702 17. Μαρίνος.....................περί το 704 18. Ιωάννης Γ΄..................περί το 714 732 Υπαγωγή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπολεως ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 19. Γρηγόριος Α΄...............περί το 780 20. Αδαμάντιος.................περί το 810 21. Ιωάννης Δ'..................περί το 819 22. Θεοδόσιος...................9ος αιώνας 23. Υπάτιος.......................9ος αιώνας 24. Δημήτριος Α΄...............9ος αιώνας 25. Γερμανός Α΄(αρχιεπίσκοπος).......-841 26. Δημήτριος Β΄..................-846/857 27. Γαβριήλ Α'......................-858/860 28. Γρηγόριος Β΄............................... 29. Κοσμάς....................................... 30. Νικήτας Α΄................869/870-881 31. Σάββας Α΄...................περί το 881 32. Αναστάσιος...........................-889 33. Σάββας Β΄.............................-914 34. Γεώργιος Α΄..........................-922 35. Νικήτας Β΄............................-927 36. Κωνσταντίνος........................-965 37. Φίλιππος...............................-981 38. Θεοδήγιος.................περί το 1007 39. Μιχαήλ Α΄.................περί το 1030 40. Λέων Α΄..............................-1061 41. Λέων Β΄..............................-1069 42. Ιωάννης Ε΄................περί το 1087 43. Νικήτας Γ΄...........................-1103 44. Νικηφόρος................περί το 1112 45. Γεράσιμος................................... 46. Γεώργιος Β΄...........περί το 1156/7 47. Νικόλαος Α΄................1166-1172; 48. Μιχαήλ Β΄.................12ος αιώνας 49.Θεοφύλακτος..............12ος αιώνας 50. Γεώργιος Γ΄..............περί το 1172 51. Γεώργιος Δ΄........................-1180 Γ. Περίοδος Λατινοκρατίας (1204-1456) 52. Μιχαήλ Γ΄....................1182-1222 53. Μελέτιος Α' .....μεταξύ 1275-1289 54. Λάζαρος....................περί το 1300 55. Νεόφυτος Α΄..............περί το 1336 56. Άνθιμος Α΄..........................-1366 57. Νικόδημος....................1371-....... 58. Δωρόθεος Α΄.............περι το 1387 59. Μακάριος Α΄...........περί το 1394/5 60. Γερβάσιος ................περί το 1432 61. Φαντίνος......................1440-1443 62. Θεόδωρος..................περί το 1453 Γ. Περίοδος Τουρκοκρατίας (1456-1822) 63. Ισίδωρος...................περί το 1456 64. Δωρόθεος Β΄............περί το 1472 65. Άνθιμος Β΄...............περί το 1489 66. Νεόφυτος Β΄.............περί το 1492 67. Λαυρέντιος...................1528-1546 68. Κάλλιστος....................1550-1564 69. Σωφρόνιος Α΄...............1565-1570 70. Νικάνωρ.......................1574-1592 71. Θεοφάνης Α΄................1592-1597 72. Νεόφυτος Γ΄.................1597-1602 73. Σαμουήλ...............................1602 74. Ναθαναήλ.....................1602-1606 75. Άνθιμος Γ΄...................1606-1611 76. Κύριλλος Α΄.................1611-1619 77. Μητροφάνης.................1619-1620 78. Θεοφάνης Β΄................1620-1633 79. Σωφρόνιος β΄................1633-1636 80. Δανιήλ.........................1636-1665 81. Άνθιμος Δ΄...................1665-1676 82. Ιάκωβος Α΄...................1676-1686 83. Αθανάσιος Β΄...............1686-1699 84. Μακάριος Β΄................1689-1693 85. Άνθιμος Ε΄...................1693-1699 86. Κύριλλος Β΄.................1699-1703 87. Μελέτιος Β΄.................1703-1713 88. Ιάκωβος Β΄...................1713-1734 89. Ζαχαρίας......................1734-1740 90. Άνθιμος ΣΤ΄........1741-1756 το Α΄ 91. Άνθιμος ΣΤ΄........1760-1764 το Β΄ 92. Βαρθολομαίος.....1764-1771 το Α΄ 93. Νεόφυτος Δ΄.................1771-1775 94. Βαρθολομαίος......1775-1780 το Β΄ 95. Γαβριήλ Β΄...........................1781 96. Βενέδικτος............1781-1785 το Α΄ 97. Αθανάσιος Γ΄........1785-1787 το Α΄ 98. Βενέδικτος............1785-1797 το Β΄ 99. Αθανάσιος Γ΄........1797-1799 το Β΄ 100. Γρηγόριος Δ΄................1799-1820 101. Διονύσιος Β΄................1820-1823 Δ. Νεότερη Περίοδος (1822-σήμερα) 102. Γρηγόριος Δ΄...............1827-1828 103. Άνθιμος Ζ΄..................1828-1833 Μονομερής ανακήρυξη Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. (23 Ιουλίου 1833) Σχισματική - μη κανονική κατάσταση μέχρι την 29η Ιουλίου 1850, οπότε και ήρθη το σχίσμα με την Απόδοση Αυτοκέφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 104. Νεόφυτος Ε΄................1833-1861 105. Μισαήλ Δ΄...................1861-1862 106. Θεόφιλος.....................1862-1872 107. Προκόπιος Α΄...............1874-1889 108. Γερμανός Β΄.................1889-1896 109. Προκόπιος Β΄...............1896-1901 110. Θεόκλητος Α΄......1902-1917 το Α΄ 111. Μελέτιος Γ΄.................1918-1920 112. Θεόκλητος Α΄......1920-1922 το Β΄ ‘Αντικανονική ἀνύψωση της Μητροπόλεως Αθηνών σε Αρχιεπισκοπή (31 Δεκεμβριού 1923) 113. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 1923 -1924 Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Σχισματικός. 1924 – 1935

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ Ο ΚΘ Κανών τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι "᾿Επίσκοπον εἰς βαθμόν Πρεσβυτέρου φέρειν, ἱερ...