19/2/18

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ Κατά την διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας το βάπτισμα που έλαβε ο αιρετικός όντας στην αίρεση του, θεωρείται ανύπαρκτο, γι’ αυτό και το βάπτισμα της Εκκλησίας εκλαμβάνονταν ως το πρώτο και μόνο και κανονικό βάπτισμα. «Μόνον γάρ οἱ αἱρετικοί ἀναβαπτίζονται, ἐπειδή τό πρότερον οὐκ ἤν βάπτισμα», διδάσκει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων (Προκατήχησις, PG 33, 345).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ Ο ΚΘ Κανών τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι "᾿Επίσκοπον εἰς βαθμόν Πρεσβυτέρου φέρειν, ἱερ...