ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑΣ


Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΔΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ 18.3.2015, ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

«Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»

                 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ  «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: + Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΜΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ), ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.  ΤΑΧΥΔΡΟΜ. Δ/ΝΣΙΣ: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 25 ΚΑΙ ΟΡΦΕΩΣ 40, ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ . ΤΗΛ. 2109701011

          

ΤΕΥΧΟΣ 810       ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΟΧ) ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α’
(Ἀριθμ. Ἐγκριτ. Ἀποφ. 680/1982, 3427/1985 και 260/2013)
ΕΔΡΑ: 4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
194 00 Τ.Θ. 54 ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ. 210 6020176

Α.Π. 34                                    Ἐν Κορωπίω τῆ 18.3.2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ἐν Κορωπίω, ὅπου εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Συνδέσμου μας, σήμερον 18ην Μαρτίου 2015, ἡμέρα Πέμπτην, και ὥραν 11ην πρωινήν, συνεδρίασε το Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, το ὀποῖον ἀπαρτίζεται ὑπό τῶν: 1) Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κηρύκου (κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη), ὡς Προέδρου, 2) Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ἀμφιλοχίου (κατά κόσμον Ἀποστόλου Ταμπουρᾶ) ὡς Ἀντιπροέδρου, 3) Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, ὡς Γραμματέως, 4) Μοναχοῦ Ἰακώβου Βιδάλη, ὡς Ταμίου, 5) Ἱερέως Θωμᾶ Κοντογιάννη, ὡς μέλους, 6) Μοναχοῦ Κυρίλλου Παρασκευᾶ, ὠς μέλους και 7) Μοναχοῦ Θεοδώρου Σουλτσιώτου, ὡς μέλους, και λαβόν ὑπ’ ὄψιν τήν κατάθεσιν ἐπ’ ἀκροατηρίω τοῦ μάρτυρος κατηγορίας (ἐναντίον μας) κατά τήν χθεσινήν δίκην, ἤτοι τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, και προκειμένου να καταθέσωμεν διά τοῦ Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου πρόσθετες Προτάσεις και ἀντίκρουσιν τῶν ἰσχυρισμῶν τῶν ἀντιδίκων, ἀπεφασίσαμεν, ὅπως ἀναθέσωμεν εἰς τον Πρόεδρον Μητροπολίτην Κήρυκον, νά καταθέση διά τοῦ Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου, ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, και τά κάτωθι ἔγγραφα:
1) Το σχέδιον «Μηνυτηρίου Ἀναφορᾶς», τό ὁποῖον ἀφορᾶ τήν ἐκποίησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεληνίων Σαλαμίνος, διά τήν ὁποίαν ὁ μάρτυς Δημήτριος Κάτσουρας κατέθεσεν ὅτι «δεν γνωρίζει τίποτα».
2) Το ἀπό 29 Αὐγούστου 2011 26σέλιδον ἔντυπον τοῦ Δημητρίου Κάτσουρα ὑπό τον τίτλον «ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ» εἰς το ὁποῖον καταγγέλλει και τήν ἀπόπειραν κατεδαφίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πεύκης και τήν ἐκποίησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεληνίων Σαλαμίνος, (ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει, ὅτι και γνωρίζει και καταγγέλλει και διαμαρτύρεται).
3) Τήν ὑπ’ ἀριθμ. 347/25 Νοεμβρίου 2003 «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ» δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν «Ὀρθόδοξον Πνοήν, Τόμος 14ος, σελ. 419-447, Τεῦχος 142/Νοέμβριος 2003, ὅπου τεκμηριώνεται ἡ θέσις μας, ὅτι ἡ ὅλως παράνομος παρά Κανόνας, συμπαικτική και ἱερόσυλος ἐνέργεια τῆς παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου (τήν 5.2.03), ἦταν το ἀποτέλεσμα τῆς ἀπό παλαιότερον (1998-1999) ἐπιχειρηθείσης ἐκτροπῆς και τῆς Ἱερᾶς Συνόδου και τοῦ Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου ἀπό τάς Ἐκκλησιολογικάς και Ὁμολογιακάς και Καταστατικάς ἀρχάς, ἀλλά και τό ἀποκορύφωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως, ἀφοῦ ἡ ἐν λόγω παραίτησις ὑπέρ τοῦ Νικολάου ἐδημιούργησε το σχίσμα τοῦ 2005, τοῦ ὁποίου ἠγήθη ὁ οὐδέποτε νομιμοποιηθείς, οὔτε ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε ὡς Πρόεδρος τοῦ ΙΦΣΚΑΕ Νικόλαος Μεσσιακάρης, με σκοπόν οὗτος και οἱ ὄπισθεν αὐτοῦ κρυπτόμενοι, «να θύσουν και ἀπολέσουν», ὅπως τοῦτο ἔπραξαν, με τήν κατάληψιν τῶν Ναῶν και Πνευματικῶν Κέντρων και ἐν τέλει τήν ἐκποίησιν αὐτῶν, προς ἴδιον οἰκονομικόν ὄφελος και κατάχρησιν δωρεῶν και κληρονομιῶν, δηλαδή τήν καταπάτησιν τῶν σκοπῶν διά τους ὁποίους ἱδρύθη και τῶν ὅρων και τῶν προυποθέσεων κάτω ἀπό τους ὁποίους λειτουργεῖ ὁ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ, ὁ ὁποῖος σαφέστατα προβλέπει τήν διασφάλισιν και τῆς Ὁμολογίας – Ἐκκλησιολογίας Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἀπό παραχαράξεις και ἐκτροπάς, ἀλλά και τήν περιφρούρησιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν και τῶν Ἰδρυμάτων ἀπό πάσης ἐπιβολῆς ἀλλοτριοφρόνων και ἐκτός και κατά τῆς Ἐκκλησίας κινουμένων φυσικῶν προσώπων και ἄλλων παραγόντων.
3) Τήν ὑπ’ ἀριθμ. 401/26.10.2005 «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΣΙΝ» εἰς τήν ὁποίαν μεταξύ ἄλλων γράφονται: «Ἡ ἀπό καιρόν ἀπαράδεκτος στάσις σας ΚΑΤΑΦΑΝΕΣΤΑΤΑ μαρτυρεῖ τήν ἐν ἐπιγνώσει ἄρνησιν ὑφ’ ὑμῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν, εἴτε ἐκ δειλίας, εἴτε ἐξ’ ἀδυναμίας, ἤ ἄλλων ὑστεροβουλιῶν, δέν ὁμολογεῖτε  εὐθέως ἐν γράμμασιν και πράγμασιν» τήν Ὀρθόδοξον Ὀμολογίαν, ἀλλἀ ἐμμέσως ἤ ἀμέσως, εὐθέως ἤ πλαγίως προδίδετε και πολεμεῖτε τήν Ἐκκλησίαν. Δυστυχῶς καθ’ ὅλα τά τελευταῖα ἔτη προκύπτετε δέσμιοι τῶν ἐγκαθέτων και γενιτσάρων, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τον χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τῶν Ἀδελφῶν Τσακίρογλου, τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, τοῦ κ. Βασιλείου Σακκᾶ, και τῶν Φλωρινικῶν, ἐν οἷς πρωτίστως τοῦ κ. Καλλινίκου Σαραντοπούλου και κ. Ἀθανασίου Σακαρέλλου». Εἰς τήν ἰδίαν ἐπιστολήν διά τό θέμα τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ γράφονται τά ἑξῆς: «7) Να ἐξετασθοῦν ἅπαντα τά ἀπό τοῦ 1998 μέχρι και σήμερον Πρακτικά τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων και τά τοιαῦτα τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τοῦ ΙΦΣΚΑΕ και να κριθοῦν ὑπό τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἤτοι τῆς προϋποτιθεμένης Κανονικῆς και Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου, και να προσκομισθοῦν και νεώτεραι δικαστικαί ἀποφάσεις. Το θέμα τοῦ ΙΦΣΚΑΕ δεν εἶναι ἤσσονος σημασίας, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι οὗτος ἱδρύθη διά να διαφυλάξη τά εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀνήκοντα, ὁ χαρακτήρ του και ὡς Νομικοῦ προσώπου, ἦτο και παραμένει να εἶναι ΦΥΛΑΞ της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ἤτοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».  
Μη ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίασις και ὑπογράφεται το παρόν πρακτικόν ὡς ἕπεται:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
(Ἕπονται αἱ ὑπογραφαί)

Διά τήν ἀκρίβειαν ἐκ τοῦ βιβλίου
τῶν Πρακτικῶν τοῦ Δ.Σ. αὐθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ι.Σ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς κυκλοφορίας τοῦ παρόντος τεύχους τῆς Ἐκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος «Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» ὑπομιμνήσκομεν εἰς τούς ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς καί ἰδιαιτέρως εἰς ἐκείνους πού ἀγαποῦν τήν Μητέρα ᾿Εκκλησία, ὅτι ὁ ᾿Αγών τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί πάλιν εὑρίσκεται σέ μεγάλη δυσχέρεια. ῎Οχι ἁπλῶς δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθῆ  εἰς τάς πολλάς ἀνάγκας, ἀλλά δυσκολεύεται καί ἀδυνατεῖ καί εἰς τάς πλέον στοιχειώδεις. Τόσον πού τό Πνευματικό Κέντρον, τά Γραφεῖα τῆς ᾿Εκκλησίας μας, τό Κέντρον τοῦ ᾿Αγῶνός μας κινδυνεύουν νά σταματήσουν νά λειτουργοῦν. Αὐτό ἤθελαν καί αὐτό ἐπιδιώκουν οἱ πρώην ἀδελφοί μας μέ τόν διωγμό πού ἄρχισαν ἀπό 7ετίας καί τόν συνεχίζουν ἐντονώτερον  σήμερον μέ τά δικαστήρια κλπ.
Ποιός ὅμως χαίρεται, ὅταν ὁ ἀγώνας κινδυνεύει νά σταματήσῃ συνεπείᾳ αὐτοῦ τοῦ διωκτικοῦ ἀποκλεισμοῦ;  ᾿Ασφαλῶς μόνον αἱ σκοτειναί δυνάμεις πού ἐργάζονται διά τόν ἀφανισμόν μας. Διότι μέ τό σχίσμα πού μέ σύστημα ἐπεδίωξαν καί ἐπέτυχον οἱ πέντε πεπτωκότες ᾿Αρχιερεῖς, μέ τόν ἀποπροσανατολισμόν καί τήν πλάνη πού ἐκαλλιέργησαν σέ μεγάλο βαθμό, ἀλλά καί μέ τάς βλασφημίας κατά τῶν ῾Αγίων Πατέρων καί τήν τρομοκρατία πού ἔχουν ἐξαπολύσει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν (βλέπε Μεσσαιιωνικύς καί ἱερεξεστατικούς τρόπους πού μετέρχονται), προσέτι δέ καί μέ τό μῖσος  πού ἐνέσπειραν εἰς τούς ὁπαδούς των καί τόν πρωτοφανῆ φανατισμό, καί τό ἀδιάλλακτον μῖσος πού ἔφεραν τήν ἀδελφομαχία καί τόν ἐμφύλιο σπαραγμό, ἐπέτυχον νά σταματήσῃ ἐν πολλοῖς καί κυρίως ὁ ἀντιαιρετικός ἀγών, μέ ἀποτέλεσμα νά χαίρεται ὁ Παπισμός, ὁ Οἰκουμενισμός καί νά προχωρῇ ἀνενόχλητος τήν προδοσίαν του  ὁ... Βαρθολομαῖος.
῾Η παροῦσα δυσχέρεια, πού εἶναι κατ᾿ αὐτήν τήν στιγμήν πρωτίστως οἰκονομική, λόγῳ τῶν πολλῶν ὑποχρεώσεων  καί τῶν χρεῶν, δύναται βεβαίως νά ἀντιμετωπισθῇ, ἐάν εὑρεθοῦν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τόν ἀγῶνα, ὅπως συμβαίνει, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κάθε φορά, οἱ ὁποῖοι νά ἀναλάβουν νά πληρώσουν ἕν μέρος  ἀπό τά σημερινά χρέη, ὅπως τοῦ δημοσιογραφικοῦ χάρτου καί τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ "Κήρυκος Γνησίων ᾿Ορθοδόξων", τῶν ἐκδόσεων τοῦ ᾿Αγῶνος, τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν λειτουργίαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου (Κοινόχρηστα, Φιλοξενία, Φιλανθρωπία, ῾Ιεραποστολή, ἀντιαιρετικός ἀγών), καί τά πολλά ἔξοδα διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν  ποικίλων διωγμῶν, προπάντων τῶν πολλῶν δικαστηρίων, τά ὁποῖα μᾶς ἐκἰνησαν οἱ ἀδελφοί μας, κλπ ). 
 ῾Υπενθυμίζουμε, λοιπόν εἰς τούς ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς, ὅτι σήμερον ὁ ὑπέρ τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί κατά τῶν αἱρέσεων ἀγών εὑρίσκεται εἰς μεγάλην δυσχέρειαν, αἱ ἀνάγκαι ὅμως καί αἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦν νά ὀργανωθῇ περισσότερον, νά διευρυνθῇ καί νά γίνῃ πιό ἔντονος, δι αὐτό καί κάμνουμε τήν παροῦσαν ἔκκλησιν καί παρακαλοῦμεν τούς δυναμένους νά τόν ἐνισχύσουν, καί ὁ Κύριος νά τούς ἀνταποδίδῃ πολλαπλασίως.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γνησία Ὀρθόδοξος ‘Εκκλησία, Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ, ἐπίσημον Δημοσιογραφικόν Ὄργανον.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ΝΕΑΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ, ‘Εξεδόθησαν μίονον δύο Τόμοι.
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ‘Εξεδόθησαν 6 Τόμοι.
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ. Ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2007, 541 φυλλάδια τά περισσότερα μέ Ἐκκλησιολογικόν περιεχόμενον.
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2007, 111 φυλλάδια.

2) ΜΕΛΕΤΑΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ

Ἐλευθ. Χρ.  Γκουτζίδη, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ‘Αθῆναι 1980.
Παύλου Κυπρίου Μοναχοῦ, ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, Α’ Ἔκδοσις: «Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων»,  Α’ Ἔκδοσις Ἀθῆναι 1982, Ἐπανέκδοσις: «Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ», Μάϊος 2004.
Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων, ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡ.  ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ τόν Μον. Δαμασκηνόν Ἁγιοβασιλειάτην καί Ἀρχιμ.  Εὐθύμιον Μπαρδάκαν, «Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις «Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀθῆναι 1983.
Ἐλευθερίου Χρ. Γκουτζίδη, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ» ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ), Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις «ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», Ἀθῆναι 1985.
‘Ελευθ.  Γκουτζίδη, Η ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (Ἀπάντησις εἰς Ἀρχιμ. Ἰγνάτιον Μανδελίδην, δημοσιευθεῖσα εἰς τήν Ἐφημερίδα Λαρίσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), ‘Αθῆναι 1988.
Ἐλ.  Γκουτζίδη, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Ὑπόμνημα ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου ‘Επικρατείας). Ἀθῆναι 1989.
Σεργίου Νείλου, Καθηγητοῦ, ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ,Ἐπανέκδοσις: Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις «Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀθῆναι 1989.
Ἀρχιμ. Κηρύκου (νῦν Μητροπολίτου Μεσογαίας), ΚΑΤΑ ΚΕΝΟΦΩΝΙΑΣ, ἤτοι Λόγος στηλιτευτικός τῶν «περί τοῦ Ἡμερολογίου τῆς ‘Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» κακοδοξιῶν τοῦ νεοημερολἰτου πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγ. Μαντζουνέα, ἐπί τῆ  βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις «Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀθῆναι 1991.
Λάμπρου Κτενᾶ, ΠΙΣΩ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ,Ἔκδοσις τρίτη, «Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀθῆναι 1994. 
Ἀρχιμ. Κηρύκου (νῦν Μητροπολίτου Μεσογαίας), ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Ἔκδοσις «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» Ι.Ν. Ἁγίας Τριάδος Κάτω Ἡλιουπόλεως, Ἀθῆναι 1993.
Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, ΟΜΙΛΙΑΙ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ (‘Επι,ελεία ‘Αρχιμ. Κηρύκου),  Ἀθῆναι 1994
Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΙΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 21.4.1994, Ἐπιμελεία Ἀρχιμ.  Κηρύκου, Ἀθῆναι 1994.
Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΟΤΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΠΟΝΗΡΑΙ ΕΙΣΙΝ, Ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. Κηρύκου, Ἀθῆναι 1994.
Ἐλευθερίου Χρ.  Γκουτζίδη, ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ‘Αθῆναι 1999.
Ἐλευθερίου Χρ.  Γκουτζίδη, ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΤΙΜΙΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ, ‘Αθῆναι 1999.
Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ Ἑλλάδος, Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 1997 (Ἡ Ὁμιλία τοῦ Θεολόγου ‘Ελευθερίου Γκουτζίδη καί τό Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου), Ἀθῆναι 1997.
Ἀρχιμ. Δενδρινοῦ Προκοπίου, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ΗΤΟΙ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, Ἀθῆναι 1841, Ἐπανέκδοσις «Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων, Ἀθῆναι 1989. (Σημείωσις: Εἰς τήν ἐπανέκδοσιν τοῦ 1989 προσετέθη ἐν Παραρτήματι μεταξύ ἄλλων κειμένων καί ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2236/12 Ἰουνίου 1986 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος μέ θέμα: «ΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»).
Γρηγορίου Εὐστρατιάδη, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, (Μέ Συνοπτικόν ἐπί τοῦ ὅλου θέματος Προλογικόν Σημείωμα ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Κηρύκου) Ἔκδοσις ΣΤ ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος, Κορωπί 2000,
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΤΗΝ 14.5.2004 ΕΠΙ ΤΗ 54η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ», Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πνοῆς, Ἱεραποστολικαί Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Πνοῆς, Κορωπί 2004.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, (Περιέχει τάς ὑπ’ ἀριθμ. 331/31.5.2003 καί 357/14.5.2004 ‘Εγκυκλίους τοῦ Μητροπ. Κηρύκου, τάς Διακηρύξεις Ὁμολογίας τῆς Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης 2002 καί 2003 καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. 75/13/26.1.2005 ‘Αποτείχισιν τοῦ Ἱερομ. π. Ἀμφιλοχίου), ‘Αθῆναι Μάρτιος 2005   
Κέντρον Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ, Ὁ ὁμολογητής καί θαυματουργός Ἱερεύς τῶν Κατακομβῶν τῆς Ρωσίας (+1948), Ἀθῆναι 2007

3) ΤΕΥΧΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

1) Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (Μητροπολιτική Σύνοδος), «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙΣΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ»,Σεπτέμβριος 2006.
2) Ἀρσενίου Κοττέα ἁγιορείτου Μοναχοῦ, ΑΝΤΕΛΕΓΧΟΣ, ἤτοι ἀπάντησις εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον ‘Αυηνῶν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον περί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου», Ἀχαρναί 2007 (Α΄ Ἔκδοσις: 1932)
3) Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ὑπ’ ἀριθμ. 331/2003, ἐκδοθεῖσα ἐπί τῇ ῾Αγίᾳ Πεντηκοστῇ 2003 καί τῇ συμπληρώσει 53 ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσίας Κοιμήσεως τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου (+14.5. 1950), Κορωπί 2007.
4) Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, «ΑΠΟΦΑΝΣΙΣ- ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ᾿ ΑΡΙΘΜ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ/ΧΟΥ π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑ», (Ἀνάτυπον ἐκ τῆς «Ορθοδόξου Πνοῆς» Τόμος 16ος, τεῦχος 161, Ἰούλιος 2005), ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: 
Διά τάς ἀνωτέρω ᾿Εκδόσεις μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε εἰς τό Ἐπισκοπεῖον – Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» Στρογγύλη Κορωπίου Τ.Θ. 54, Τηλ. 210.6020176, 210. 6021467, ἤ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου - Ἱεραποστολική Ἀδελφότης Ἡ Ἁγία Φιλοθέη, Τηλ. 210.2466057 ἤ εἰς το Ἱεραποστολικόν ‘Εκκλησιαστικόν Κέντρον Ἀγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Α’ ὄροφος Στέγης Φιλοξενίας Κληρικῶν, Ἱπποκράτους 25 και Ὀρφέως 40, Τηλ. 210.9701011.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ὑπεύθυνος διά τήν Η/Λ Ἐφημερίδα: «Ὁ Κήρυξ τῶν Ὀρθοδόξων ". Ὀ Ἐπίσκοπος Κήρυκος (κατά κόσμον Μηνᾶς Κοντογιάννης), Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς, Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις