29/6/18

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΤΩΝ


ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΤΩΝ.
Ο σχισματικός και αιρετικός νεοημερολογίτης επίσκοπος Περγάμου κ.Ζηζιούλας,για να στηρίξη την θέσιν του που αφορά στο πρωτείο του Πάπα,υποστηρίζει, ότι το Ακοινώνητον Υποστατικόν Ιδίωμα του Θεού Πατρός [Αίτιον] είναι αυτό που κάνει το Πρώτο Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος να υπερέχει των άλλων δύο, και ότι μέσα από το συγκεκριμένο Υποστατικό Ιδίωμα οι άλλες δύο Θείες Υποστάσεις έρχονται σε κοινωνία με τον Θεόν Πατέρα.
<<Διανθίζοντας>> τις βλάσφημες ,αντορθόδοξες και αντιπατερικές διδασκαλίες του,χαρακτηρίζει την Αγία Τριάδα ως... σύνοδο !!!
Από την άλλη ,η θρησκευτική κοινότης υπό τον <<αρχιεπίσκοπον>>κ.Στέφανον Τσακίρογλου,με την παναιρετική εγκύκλιον τους με αρ.πρωτ.3280/2007,διακηρύττει<<... ότι δεν υφίσταται Κοινωνία Προσώπων στον Τριαδικό Θεό...>>.
Την συγκεκριμένην αντορθόδοξον και από πάσης απόψεως αιρετικήν αυτήν θέσιν,οι πρωτεργάτες των δύο σχισμάτων σε Ελλάδα και Κύπρον, την <<άντλησαν>> μέσα από κείμενα οικουμενιστών κληρικών του νέου ημερολογίου.
Ο Μ.Βασίλειος,σε λόγο περί του Αγίου Πνεύματος, σημειοί:
<< Μάθοις δ'αν την πρός τον Πατέρα και Υιόν του Πνεύματος κοινωνίαν και εν των δημιουργημάτων των εξ'αρχής...>>PG.σελ.136.
'Αγ.Ιωάννης ο Δαμασκηνός:<< Πατέρα ,και Υιόν,και Πνεύμα...τρείς υποστάσεις εν ουδενί το διάφορον εχούσας,ει μη εν τω αγεννήτω,τω γεννητώ και εκπορευτώ>>PG 94 1421B-1424A.
Μ.Φωτίου:<<άπαν ο θεωρείται και λέγεται εν τη παναγία και ομοφυεί και υπερουσίω Τριάδι,η κοινόν εστί πάντων,η ενός και μόνον των τριών>>PG.102,732A.
Οι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ,σε αντίθεσι τόσο με τον κ.Ζηζιούλα,όσο και με τους σχισματικούς και αιρετικούς Στεφανίτας,ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΝ από το ΚΟΙΝΩΝΗΤΟΝ στην Αγία Τριάδα.
Ακοινώνητα είναι μόνον τα ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ενώ η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΓΚΕΙΤΑΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΘΕΚΤΟΥ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ,ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ.
Άλλωστε,η κάθε Υπόστασις -Πρόσωπον δέν φέρει μόνον την Θείαν Φύσιν και το ακοινώνητον Υποστατικόν Ιδίωμα αλλά και τα ΚΟΙΝΩΝΗΤΑ Φυσικά Ιδιώματα.
Η Αποστολή και Πέμψις πχ.της Ενεργείας του Αγίου Πνεύματος,είναι χαρακτηριστικό της αρρήτου Κοινωνίας των Τριών Προσώπων.
Λέγει σχετικώς ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς << Διό μη μόνον παρά του Υιού,αλλά και παρά του Πατρός,και διά του Υιού πέμπεται...ΚΟΙΝΟΝ ΓΑΡ ΕΡΓΟΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ...>>PG.151,σελ.766 Α,Β.
Οι Νικολαοστεφανίτες,λοιπόν,[για την ακρίβεια,οι τρείς παρασυνοδικοί,οι οποίοι είχαν υποκαταστήσει την τότε σύνοδον,εκβιάζοντας τους αρχιερείς,οι οποίοι πολλοί εξ' αυτών,πρός τιμήν τους,δεν υπέγραψαν τα καθαιρετικά έγγραφα ,τα οποία ετοίμαζαν και πήγαιναν πρός υπογραφή στις συνεδριάσεις τους οι τρείς αυτοί κύριοι] αφού κατέλυσαν κάθε Κανονικήν Τάξιν,αφού οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου ΣΙΜΩΝΙΑΚΗΝ ΠΑΡΑΊΤΗΣΙΝ τον τότε αρχιεπίσκοπον Ανδρέα,υποβιβάζοντάς τον από αρχιεπίσκοπος που ήτο σε επίσκοπον πρόεδρον Πατρών,γιά να αποπροσανατολίσουν τους πιστούς από τις ιερόσυλες και αντορθόδοξες πράξεις τους,άρχισαν να καθαιρούν και να αναθεματίζουν οποιονδήποτε τους ήλεγχε, είτε αυτός ήτο Μητροπολίτης [κ.Κήρυκος ] είτε ιερείς [π.Αμφιλόχιος,π.Ματθαίος κτλ ] είτε λα'ι'κός [κ. Γκουτζίδης ].
Είς εκ των πρωτεργατών αυτών των ειδεχθών εκκλησιαστικών πράξεων και της θεωρίας περί μη κοινωνίας προσώπων στην Αγία Τριάδα,γνωστός θεολόγος,ο οποίος είναι βουτηγμένος στο αίμα των δύο προαναφερθέντων σχισμάτων μέχρι τον λαιμό,εκδηλώνει σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται,την <<ερεβώδη >> πλευράν του.
Από τη μία υποδέχεται,ασπάζεται και εξυπηρετεί εντός Ιερού Ναού εις Κύπρον ακακιακόν [φλωρινικόν] επίσκοπον,από την άλλη συμμετέχει σε αγιασμούς οικουμενιστών,στην συνέχεια ψευδορκεί ενώπιον των Δικαστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρον,μετά επαινεί και επιδοκιμάζει τους σύγχρονους σοδομίτες και γομορρίτες !
Τέτοιου είδους άνθρωποι παρεισέφρυσαν,ανέλαβαν θέσεις και άσκησαν εξουσία για πολλά χρόνια εντός της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος,με αποτέλεσμα, να πληγώνουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ταλαιπωρημένο πλήρωμα Αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΑΙΩΝΑ

Από την Ορθοδοξία στον Οικουμενισμό η μεγάλη ανατροπή του 20ου αιώνα Αρχική σελίδα Θεματικές κατηγορίες Γέροντες και μορφές της Ορθο...