ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Σ' ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ Ναί ο Οικουμενισμός ειναι η νέα Ουνία. Η παλαιά Ουνία ητο η Παπική Ουνία τού ΙΣΤ αιωνος. 'Αλλά καί ο νεοημερολογιτισμός.. ειναι καί αυτός Ουνία, διότι καί ο Νεοημερολογιτισμός ειναι αυτόχρημα Οικουμενισμός. Καί εχει καταδικασθη καί ο Νεοημερολογιτισμός τού ΣΤ αιωνος από Πανορθοδόξους Συνόδους, καί ο Οικουμενισμός από την Ιεράν Συνοδον της εν Ελλάδι καί απανταχού Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θά συγκεντρωσω ολες αυτές τίς καταδίκες κατά τού Νεοημερλογιτισμού καί τού Οικουμενισμού καί θά τίς αναρτησω πρός ενημέρωσίν σας. Μερικές από αυτές μπορείτε νά τίς διαβάσετε στό βιβλίο τού θεολόγου Ελευθερίου Γκουτζίδη: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ" .

Δημοφιλείς αναρτήσεις